1% od "ryczałtowców"

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania określoną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
  1. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  2. osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  3. będące osobami duchownymi (art 1 ustawy).

Forma takiego opodatkowania wybierana jest najczęściej przez osoby świadczące różnego rodzaju usługi. W porównaniu z podatkiem dochodowym osób fizycznych, który płacony jest od dochodu (tu uwzględniamy koszty uzyskania przychodu), podstawową zasadą opodatkowania w tej formie jest płacenie zryczałtowanego podatku wedle niższej stawki, ale od całego uzyskanego przychodu.

Obecne rozliczenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują podatnicy, którzy wybrali taką formę opodatkowania do 20 stycznia roku ubiegłego lub wybrali ją w momencie rozpoczęcia działalności.
Ustawa obowiązująca "ryczałtowców" (w art. 14a) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozliczenia takiego dokonuje się w formularzu PIT-28. Podatnicy, rozliczających się za pomocą formularza PIT-28 mogą dokonywać wpłaty do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni (nie później niż 31 stycznia).